Wil je gebruik maken van de begeleiding van Dikke Duim!,
dan begint dat altijd met een intake gesprek.

Wij plannen onze intakegesprekken op onze locatie in Buchten.

Dit gesprek is geheel gratis en vindt plaats samen met de ouder(s).

Neem nu contact op

De zorg van Dikke Duim wordt vergoed door de gemeente. Wij zijn er trots op dat wij aan de eisen voldoen om gecontracteerd te kunnen zijn voor de Jeugdwet. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente. Onze begeleiding is dan ook kosteloos, mits er een zorgvraag is op sociaal emotioneel gebied.

  • Versterken van het zelfvertrouwen,
  • Verhogen van de concentratie,
  • Omgaan met boosheid,
  • Vergroten van de weerbaarheid,
  • Leren omgaan met prikkels en de gevoeligheid daarvoor.

Praktische zaken, goed om te weten

De kosten

Moet ik deze kosten (vooruit) betalen?

Nee, je hoeft niets te betalen. De gemeente betaalt de kosten aan Dikke Duim!

Wij zijn er trots op dat wij aan de eisen voldoen om gecontracteerd te kunnen zijn voor de Jeugdwet. Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeente. Onze begeleiding is dan ook kosteloos, mits er een zorgvraag is op sociaal emotioneel gebied.

Wij helpen je graag met de aanvraag en het invullen van het meldingsformulier richting de gemeente of en verwijzing van je huisarts. We kunnen dit traject samen starten.

Openingstijden

Welke dagen/dagdelen bieden jullie hulp aan?

Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag en werken zowel onder schooltijd als daarna.

In de schoolvakanties vinden wij dat er voor de kinderen die we begeleiden in alle opzichten tijd en ruimte voor andere dingen mag zijn en is begeleiding op school uiteraard geen optie. Indien er gezien de zorgvraag een noodzaak bestaat om in de zomervakantie extra sessies in te plannen, dan is dat in overleg mogelijk.

Locatie

Waar vindt die hulp plaats, bij jullie op locatie, of thuis?

We werken ambulant. Begeleiding vindt bij voorkeur plaats in onze praktijk.

In overleg kan dat ook op de school van het kind of, in uitzonderlijke gevallen, thuis zijn. Maar onze voorkeur gaat uit naar hulp welke wordt aangeboden op onze locaties.

Vervoer

Regelen jullie ook het vervoer naar de locatie?

Nee, wij regelen geen vervoer.

Dit is een bewuste keuze omdat de tijd die ermee gepaard gaat van de effectieve begeleidingstijd afgaat en omdat we vinden dat we daar onnodig een risico mee aangaan.

hulp team

Hoeveel verschillende mensen gaan ons helpen als we kiezen voor jullie hulp, of krijgen we een vaste begeleider?

Ja, elke kind krijgt een vaste begeleider.

We hebben een aantal enthousiaste Dikke Duimers binnen ons team die dezelfde visie uitdragen maar ook, net zoals de kinderen die we begeleiden, over hun eigen talent beschikken en dit inzetten binnen Dikke Duim! We kijken bij aanvang van het traject welke Dikke Duimer het beste bij jullie kind past, dat wordt dan de vaste begeleider van jullie kind.

Kan ik zelf kiezen welke Dikke Duimer ons helpt?

Ouders hebben inspraak en zijn in de mogelijkheid een voorkeur aan te geven.

De uiteindelijke keuze van de begeleider heeft echter uiteraard ook te maken met de zorgvraag en agenda van beide partijen. We streven vanzelfsprekend naar een keuze waar iedereen, het kind dat begeleid wordt in het bijzonder, zich happy bij voelt.

Het hulptraject

Hoe lang duurt een traject gemiddeld?

Tussen de tien sessies en een jaar.

Dat hangt af van de zorgvraag en kan variëren van een tiental sessies tot een jaar lang wekelijkse begeleiding.

 

Zijn de coaching trajecten altijd standaard?

Onze trajecten zijn nooit standaard.

Wij bieden zorg op maat omdat wij nastreven dat elk kind de zorg krijgt die voor hem of haar passend is, zowel qua hulpvraag, ontwikkelingsniveau, beleveniswereld als interesse.