Ieder kind is uniek
en heeft zijn of haar eigen kwaliteiten

We gaan op zoek naar deze kwaliteiten.
Wij bieden zorg op maat.

Omdat wij nastreven dat elk kind de zorg krijgt die voor hem of haar passend is. Zowel qua hulpvraag en ontwikkelingsniveau als  belevingswereld en interesse.

Hulpvragen

Een ander kind

Je merkt dat jullie kind anders is dan andere kinderen. Alle kinderen zijn verschillend maar je maakt je toch zorgen. Je hebt het vermoeden dat er iets aan de hand is, maar je weet niet waar je aan moet kloppen.

Wat zijn de eerste stappen die je moet zetten? Het is vaak al heel fijn om met iemand in gesprek te gaan die luistert, herkent, empathisch is en geruststelt. Dat is waar wij sterk in zijn. Van daaruit kijken we verder. Een afspraak voor een vrijblijvende intake plannen is dan ook de eerste stap.

Moeite op school

Je merkt dat jullie kind niet mee komt op school. Jullie hebben al veel gesprekken gevoerd, maar lopen vast. Wat kunnen jullie nu het beste doen?

Neem eens contact op met Dikke Duim!. Ook als kinderen daar in eerste instantie niet positief tegenover staan. Onze ervaring is dat kinderen zich snel thuis voelen bij Dikke Duim!, ook kinderen die weerstand voelden. Begrip en mogen zijn wie je bent is fijn en dat is precies wat we meegeven.

Angst

Iedereen is weleens bang.

Maar als het je echt in de weg staat, als dingen door angst niet lukken terwijl je het eigenlijk wel kan of als angst overheersend wordt dan kunnen wij daar in onze begeleiding aan werken. Wat is het dat je bang maakt? Hoe voelt dat voor jou? En wat werkt om er grip op te krijgen?

Zelfvertrouwen

Hoe fijn is het al als iemand naar je luistert, er voor je is en samen met jou kijkt naar wat jou jou maakt.

Samen talenten verkennen draagt bij aan een positief zelfbeeld. We hebben zelf ook onze onzekerheden en zijn niet bang ons kwetsbaar op te stellen. De ervaring leert dat dat bijdraagt. Waar ben jij trots op en waar ben jij goed in?
Kinderen zien groeien, en dan niet alleen in lengte, is waar wij het allemaal voor doen.

Hooggevoeligheid

Hoe merk je dat je kind hooggevoelig is?

Kinderen die hooggevoelig zijn reageren vaak anders, gevoeliger op prikkels. Dan helpt het vaak als je je hier een beetje tegen kunt leren beschermen, of gaat ervaren welk gevoel van jou is en wat van de ander. Snel sfeer en stemmingen oppikken kan veel energie kosten. Het helpt als je dat wat beter kunt verdelen. We hebben veel ervaring met hooggevoeligheid. Maar ook hier geldt, we passen het programma aan aan het kind, niet andersom.

Moeite met in slaap vallen

Moeite met in slaap vallen van kinderen komt vaker voor. Kinderen maken veel mee overdag en kunnen moeite hebben om de rust te nemen om in slaap te vallen.

Dikke Duim! kan helpen. Maar er zijn geen standaard tips, dus ook in dit geval zijn wij erg benieuwd naar het verhaal en dat van jullie kind om samen te zoeken naar wat werkt. De mogelijkheden kunnen variëren van een zorgenpoppetje tot een slaapkletsboek of een rollertje met etherische olie.

Teleurstellingen

Jullie kind heeft moeite met het omgaan met teleurstellingen, wat kan Dikke Duim! daaraan doen?

Alles wat je moeilijk vindt, kun je leren. Stap voor stap en op jouw manier. Wij vinden het steeds weer een uitdaging te ontdekken welke manier bij een kind past. Je talent inzetten om in iets dat je moeilijk vindt sterker te worden dat is hoe wij te werk gaan.

Gescheiden ouders

Jullie gaan scheiden en je merkt dat de kinderen daar veel last van hebben. Wat kan Dikke Duim! dan voor jullie betekenen?

Dikke Duim! heeft een project ontwikkeld rondom kind en echtscheiding. Naast professionele kennis rondom dit thema hebben we ook ervaringsdeskundigheid in huis. Dus Dikke Duim! kan van onschatbare waarde zijn. Zowel voor het kind als voor de ouder(s).

Weerbaarheid

Je wil graag dat je kind weerbaarder wordt, wat kan Dikke Duim! voor jullie betekenen?

Wij hebben binnen Dikke Duim! een Balanstraining ontwikkeld die ingezet kan worden betreffende zorgvragen rondom weerbaarheid en zelfvertrouwen. Uiteraard kijken wij ook in dit geval naar wat het kind in kwestie nodig heeft om sterker te worden en beter in zijn/haar vel te zitten. Dus dat wat we aanbieden is ook hier weer niet standaard, we kiezen werkvormen die het kind aanspreken en bij een kind passen.

Verlies en rouw

Helaas komen er in elk mensenleven momenten voor waarop we te maken krijgen met verlies en rouw.

Dat is ingrijpend, zeker als je nog een kind bent. We leven en lopen met je mee en zoeken naar een passende manier die bijdraagt aan verwerking. Dat kan een boekje zijn, of een troostdoosje. Elk kind mag op zijn of haar eigen manier omgaan met verdriet. Wat wij doen is luisteren, meeleven, aanreiken en er zijn.

Ziekte

Ziek zijn is niet fijn.


We zijn geen dokters, maar voor begrip, uitleg, een luisterend oor, begeleiding en ondersteuning kun je bij Dikke Duim! terecht.
Indien nodig schakelen wij met huisarts en school.

Pesten

Als er sprake is van pestgedrag is het allereerst van belang vertrouwen te winnen en samen in gesprek te gaan.

Kinderen schamen zich vaak als ze gepest worden en voelen zich alleen en onbegrepen. Samen gaan we bekijken wat er allemaal gebeurt, we spelen met poppetjes de situatie na of schrijven een brief om ons verhaal te vertellen.
Ook hierin kunnen wij samenwerken met school. Je staat er niet alleen voor!

ADHD

Veel kinderen met ADHD hebben moeite zich te concentreren en alle prikkels die ze waarnemen, te filteren en te verwerken.

Wij kijken naar het kind, naar wat het nodig heeft en wat werkt. We denken niet in diagnoses, we nemen een diagnose alleen mee als “brilletje om door te kijken” om bepaald gedrag te kunnen begrijpen. “Druk gedrag” staat volgens ons dan ook nooit op zich, maar ook hier kijken we naar talent. Energiek en creatief zijn, vol ideetjes zitten en snel schakelen, ook dat is ADHD.

Drukte in de klas

Heeft je kind moeite met de drukte in de klas? Te veel prikkels? Dan willen wij graag helpen.

We hebben geen standaardprogramma maar kijken hoe wij je kind in deze specifieke situatie sterker kunnen maken. We gaan samen kijken wat past bij het kind om met deze situatie om te gaan. Is er sprake van een te grote hoeveelheid aan prikkels? Hoe kan jullie kind zich daartegen beschermen? Wat voor de één werkt hoeft voor de ander niet te werken. Juist daarom zijn we blij dat we 1 op 1 mogen werken. Waar de mogelijkheden voor een leerkracht soms ophouden, gaan wij verder, eventueel in overleg met school.

Autisme

Je kind heeft een vorm van autisme. Maar je merkt dat jullie als gezin moeite hebben om hier op een goede manier mee om te gaan. Wat kan Dikke Duim! voor ons betekenen?

Dikke Duim! besteedt naast aan het kind zelf, ook aandacht aan de omgeving (ouders, school). Ook worden er laagdrempelige ouderbijeenkomsten georganiseerd waarbij een bepaald thema centraal staat. Psycho-educatie aan gezin, school en andere betrokkenen/zorgverleners behoort ook tot ons aanbod.

Neem geheel vrijblijvend contact op met Dikke Duim!

Wij staan je graag te woord. De mail wordt uiteraard discreet behandeld. We delen de gegevens nooit met andere partijen.
Plan eenvoudig een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats met de ouder(s).