Missie en visie

Dikke Duim! is ontstaan vanuit passie.

kinderen de aandacht geven die ze verdienen.

Missie en visie

Dikke Duim! is ontstaan vanuit passie; kinderen de aandacht geven die ze verdienen en ervoor zorgen dat ze, binnen hun eigen mogelijkheden, kunnen groeien en kunnen worden wie ze willen zijn! En dat, op een manier, zodat het past. En dat kan voor iedereen een andere manier zijn. Wij bieden zorg op maat, luisteren goed naar het verhaal en de wens van het kind en de ouders en spelen daar op een persoonlijke en professionele manier op in.

Dikke Duim! helpt kinderen hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. En in te zetten op weg naar het doel, de wens waar het kind (en/of de ouders) bij ons mee binnenkomt. We begeleiden kinderen in hun ‘kind-zijn’ en bieden, naast de reguliere zorg en hulpverlening aan kinderen en opvoeders, ook educatie aan. Logische verbanden worden hierdoor zichtbaar tussen datgene wat er speelt in de binnen- en buitenwereld van het kind. We vormen hierdoor vaak de verbinding tussen kinderen, ouders, school en andere zorgverleners waardoor de begeleiding efficiënt en compleet wordt.

Dikke Duim! streeft ernaar een vernieuwende, verfrissende kijk in de benadering en ontwikkeling van kinderen te bewerkstelligen. Door middel van het stellen van de juiste vragen en het creëren van voorwaarden (veilige en vertrouwde sfeer, begrip, geduld, rust en empathie) gaan we ervan uit dat kinderen en jongeren zelf het juiste antwoord op de hulpvraag weten te vinden. Dit kan op allerlei manieren, creatief, speels en laagdrempelig maar altijd met een doel. Dat we aan een doel werken valt vaak voor het kind helemaal niet op. Mede daardoor en doordat wij dit zelf ook uitstralen komen ze met plezier!

Veel kinderen die thuis of op school in hun ontwikkeling vastlopen, niet lekker in hun vel zitten, moeite hebben met leren of gedrag vertonen waar de omgeving zich geen raad mee weet vertonen signalen zoals (faal)angst, (hoog)gevoeligheid, eenzaamheid of somberheid. Maar ook het versterken van het zelfvertrouwen, de wens weerbaarder te worden (tegen pesten) en het omgaan met emoties (woede, onrust, verdriet, angst) zijn bij ons veel voorkomende hulpvragen. Ook begeleiden wij veel kinderen met ASS en AD(H)D gerelateerde hulpvragen. Ook zij krijgen allemaal een bij hen persoonlijk passend begeleidingsplan.