Talent

Talent biedt oplossingsgerichte begeleiding binnen de Jeugdzorg, WMO en WLZ, in de regio’s Zuid en Midden Limburg.

Vandaag Zorgvernieuwing

Dikke Duim! heeft alle niet-zorginhoudelijke activiteiten uitbesteed aan Vandaag Zorgvernieuwing (www.vandaagzorgvernieuwing.nl). Vandaag Zorgvernieuwing is een integraal adviesbureau in de zorg en verzorgt derhalve de financiële- en cliëntadministratie voor Dikke Duim!

Daarnaast ondersteunt Vandaag Zorgvernieuwing bij het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem en stellen ze begrotingen, jaarplannen en periodieke managementrapportages op. Dit alles met als doel het ontlasten van de zorgverleners.

Naast deze administratieve werkzaamheden maakt Dikke Duim! gebruik van het online cliëntportaal JOEP. (www.mijnjoep.nl ) Dit cliëntportaal is ontwikkeld door Vandaag Zorgvernieuwing.

Marjo Kallen

Ik bied ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders en aan volwassenen; met of zonder diagnose autisme, hoogbegaafdheid, SOLK problematiek of anders.
Toeleiden naar dagbesteding en beschermd wonen hoort tot de mogelijkheden, evenals hulp bij loopbaanoriëntatie en vervolgstudie.
Ook familie- of organisatie opstellingen kunnen onderdeel uitmaken van een begeleiding.

Mijn bijzondere werkwijze: Ik ondersteun altijd in de thuissituatie.

Mijn Partners zijn : SOLK- Centrum Sittard, Mensen Met Mogelijkheden en Dikke Duim!

Mijn begeleiding wordt vergoed door 16 Gemeenten vanuit de Jeugdwet en Wmo door ZIN of PGB.
Voorbeelden van begeleiding:
– Aandacht voor dagritme en in- en ontspanning;
– Leren structureren en plannen;
– Weten hoe je iets leert;
– Goed voor jezelf durven opkomen;
– Stress leren herkennen en hanteren door sporten, mindfulness, ademhaling en yoga;
– Motivatie en zelfvertrouwen helpen vergroten.;
– Ondersteuning bij verwerken van verdriet en verlies bij overlijden en echtscheiding.

Ik heb jarenlange coachervaring, naast 41 jaar onderwijservaring in basisonderwijs en Vmbo.
Mijn motto is: “Positieve aandacht doet groeien”!