Vandaag Zorgvernieuwing

Dikke Duim! heeft alle niet-zorginhoudelijke activiteiten uitbesteed aan Vandaag Zorgvernieuwing (www.vandaagzorgvernieuwing.nl). Vandaag Zorgvernieuwing is een integraal adviesbureau in de zorg en verzorgt derhalve de financiële- en cliëntadministratie voor Dikke Duim!

Daarnaast ondersteunt Vandaag Zorgvernieuwing bij het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem en stellen ze begrotingen, jaarplannen en periodieke managementrapportages op. Dit alles met als doel het ontlasten van de zorgverleners.

Naast deze administratieve werkzaamheden maakt Dikke Duim! gebruik van het online cliëntportaal JOEP. (www.mijnjoep.nl ) Dit cliëntportaal is ontwikkeld door Vandaag Zorgvernieuwing.

Xtra 11

Dikke Duim! werkt samen met Xtra 11 jongerenbegeleiding in Meerssen. Xtra 11 levert individuele en/of groepsbegeleiding via ZIN of PGB aan jongeren in de regio Meerssen.

Meer informatie is te vinden op: www.xtra11.nl

Xtra 11 hoort bij Studie 11 Huiswerkbegeleiding & Coaching. Laatste focust zich op huiswerkbegeleiding en coaching van leerlingen van het basis-, voortgezet- en vervolgonderwijs.

Deze begeleiding wordt niet door gemeentes/zorgkantoren vergoed.

Meer informatie is te vinden op: www.studie11.nl

Marjo Kallen

Hallo, mens tussen 6 en ….. jaar!
* Heb jij een extra steuntje in de rug nodig bij plannen, structureren?
* Denk je dat je faalangstig bent, heb je last van stress?
* Zit je klem door een scheiding en verwerking van verlies?
* Heb je hulp nodig bij je studiekeuze en loopbaanbegeleiding?
* Ga jij niet meer naar school (ben je ‘thuiszitter’)?

Met of zonder een officiële diagnose (zoals autisme, hoogbegaafdheid of anders), het maakt niet uit!
We gaan aan de slag zodat jij je eigen balans weer terug vindt, je stress zelf kunt reguleren, beter leert plannen en kiezen.
Kortom: zodat je weer beter in je vel zit, meer zelfvertrouwen krijgt doordat je handvatten hebt om een doel, jouw doel! te bereiken.

Begeleiding vindt altijd plaats in de thuissituatie. Er is daarbij aandacht en tijd voor ondersteuning in brede zin, dus ook aan ouders.
Dagritme en daginvulling met aandacht voor voldoende afwisseling in ontspanning en inspanning is altijd uitgangspunt.
Ik werk als ondersteuner, stimulator, motivator en begeleider in gezinnen ook bij Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) en (dreigend) thuiszitten.
Per januari 2019 werk ik in samenwerking met Dikke Duim, Plinthos / Mutsaersstichting, SOLK- centrum Sittard en Mensen Met Mogelijkheden Sittard.

Na verwijzing door een arts of Bureau Jeugdzorg wordt mijn begeleiding vergoed door de gemeenten in Zuid- en Midden Limburg (Jeugdwet en WMO).
Wil je dat ik luister en met je meeloop? Bel gerust als je vragen hebt! 06 – 19 95 07 87 of kijk op www.marjokallen.nl